107 resultaten gevonden in Professionaliseren

Didactische ICT bekwaamheid nader bekeken

Gepubliceerd op 11 August 2015
Lees meer

Observatie instrument voor optimaal leerrendement uit ICT-gebruik op schoolniveau

Gepubliceerd op 8 June 2015
Lees meer

Onderzoek naar snappet; gebruik en effectiviteit

Gepubliceerd op 7 February 2016
Lees meer

De effecten van Snappet

Gepubliceerd op 7 January 2016
Lees meer

De impact van sociale media-integratie in het voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op 23 June 2015
Lees meer

Bronbestanden Vier in balans-monitor 2015

Gepubliceerd op 14 July 2015
Lees meer

Digitale leerlingvolgsystemen: een review van de effecten op leerprestaties

Gepubliceerd op 4 March 2014
Lees meer

Multiple casestudy naar ICT gebruik door bèta docenten

Gepubliceerd op 7 March 2014
Lees meer

Experimenten met ict in de ulo

Gepubliceerd op 27 February 2014
Lees meer

Blended leren: Hype of verrijking van het onderwijs?

Gepubliceerd op 29 April 2014
Lees meer