131 resultaten

Informatiebeveiliging

Domein 5: Configuratiemanagement

Configuratiemanagement gaat over het bijhouden van alle informatie van en over de it-componenten binnen de organisatie.

Informatiebeveiliging

Domein 6: Incident- en problemmanagement

Bij incidentmanagement gaat het erom zo snel mogelijk verstoringen van de continuïteit te verhelpen en om veiligheidsincidenten sneller op te merken en verhelpen.

Informatiebeveiliging

Domein 7: Changemanagement

Changemanagement – ook wel wijzigingsbeheer – gaat over het beheerst doorvoeren van wijzigingen in het it-landschap.

Informatiebeveiliging

Domein 8: Systeemontwikkeling

Systeemontwikkeling gaat over de veilige ontwikkeling van software, bijvoorbeeld door het toepassen van security en privacy by design.

Informatiebeveiliging

Domein 9: Datamanagement

Datamanagement gaat over het onderhouden van de volledigheid, beschikbaarheid en juistheid van gegevens en over de bescherming ervan.

Informatiebeveiliging

Domein 10: Identity- en accessmanagement

Identity- en accessmanagement (IAM) – ook wel identiteits- en toegangsbeheer genoemd – zorgt voor het beheren van de logische toegang tot informatie, informatiediensten en externe koppelingen.

Informatiebeveiliging

Domein 11: Securitymanagement

Securitymanagement gaat over de meer technische kant van informatiebeveiliging: ervoor zorgen dat risico’s op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatievoorziening zoveel mogelijk geadresseerd en gemitigeerd worden.

Informatiebeveiliging

Domein 12: Fysieke beveiliging

Bij fysieke beveiliging gaat het om de maatregelen om een pand of specifieke ruimten daarbinnen te beschermen.

Informatiebeveiliging

Domein 13: It-operatie

De onderwerpen binnen het domein it-operatie gaan over drie standaard it-beheeractiviteiten, jobprocessing, backup en herstel en capacity- en performancemanagement.