Terug naar alle onderzoeken

Ziggy zeer interactieve goniometrie

Gepubliceerd op 29 juni 2013

Goniometrie is voor veel leerlingen een moeilijk onderdeel van de wiskunde. In basis goniometrie draait het om het gebruiken van goniometrische functies (sinus, cosinus, tangens) om onbekende waarden in een driehoek te bepalen. Er is weinig computerondersteund leermateriaal te vinden over dit lastige onderwerp en het meeste is verouderd en heeft een sterk ‘drill and practice’ karakter. In dit project is een applicatie ontwikkeld en getest, Ziggy genaamd (Zeer Interactieve Goniometrie), die leerlingen via “touch” laat interacteren met interactieve driehoeken. De applicatie is getest in een kleinschalige studie met 28 vwo leerlingen uit twee klassen van de Waerdenborch in Goor.

 

Vraagstelling

Leidt het gebruik van een interactieve, touch gestuurde applicatie er toe dat leerlingen zowel meer procedurele kennis als inzicht op gebied van goniometrie opdoen?

De volgende hypotheses zijn onderzocht:

  • Leerlingen die met Ziggy werken doen meer procedurele kennis op over het oplossen van goniometrische problemen
  • Leerlingen die met Ziggy werken verkrijgen meer inzicht in de basisgoniometrie

 

Conclusie

Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat het gebruik van Ziggy niet heeft geleid tot betere resultaten op de natoets. Op het inzicht gedeelte van de toets deed de controle groep het zelfs iets beter. Gezien de geringe grootte van de steekproef en technische problemen tijdens het uitvoeren van het experiment, kan op basis van dit onderzoek niet worden geconcludeerd dat Ziggy niet werkt.

Een aantal aanpassingen worden voorgesteld om de effectiviteit van Ziggy te vergroten. Om het materiaal echt te leren beheersen moeten leerlingen worden uitgedaagd tot actieve verwerking van de stof. Een opvallend resultaat is de geringe voorspellende waardes van het gemiddelde wiskunde cijfer en het laatste goniometrie cijfer voor de score op de ontwikkelde natoets.

Observaties tijdens het experiment tonen wel aan dat leerlingen het werken met Ziggy in de klas heel erg waardeerden. Uit feedback van zowel docenten als leerlingen bleek dat bij veel leerlingen en leerkrachten de perceptie bestond dat Ziggy bijzonder effectief was in het kweken van begrip in goniometrie.