Terug naar alle onderzoeken

Zelfstandig leren rekenen met het digibord

Gepubliceerd op 21 juli 2009

Dit onderzoek belicht een specifieke, in de praktijk ontwikkelde didactische werkwijze met het digibord, namelijk zelfstandig samenwerkend leren bij de verlengde instructie rekenen.

Vraagstelling

In hoeverre is deze verlengde instructie rekenen aan het digibord effectief?

Conclusie

Op basis van dit onderzoek concluderen we dat de inzet van het digibord voor zelfstandig samenwerkend leren in de verlengde instructie rekenen een beloftevolle toepassing is.