Terug naar alle onderzoeken

Wat weten we over …TPACK?

Gepubliceerd op 4 juni 2010

Het TPACK model van Koehler en Mishra (2005) is een conceptueel raamwerk dat docenten kan helpen om ICT te integreren in leeractiviteiten. TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge en voor „Total Package‟.

Vraagstelling

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het professionaliseringsconcept TPACK?

Conclusie

Onderzoek naar TPACK staat nog in de kinderschoenen en op veel aspecten van het TPACK model is in nauwe samenwerking met de praktijk verder onderzoek gewenst.