Terug naar alle onderzoeken

Wat weten we over ict en … Duurzame onderwijsvernieuwing

Gepubliceerd op 1 september 2010

Dit is de 27ste publicatie in de onderzoeksreeks ICT in het onderwijs. Deze publicatie
biedt een grondige analyse van deze problematiek en laat zien dat een
stimuleringsregeling afgestemd dient te zijn op een onderwijskundige noodzaak
wil zij kunnen leiden tot duurzame onderwijsvernieuwing.

Enerzijds is het een gegeven dat onderwijsinstellingen zelf bepalen hoe ze onderwijs geven en welke middelen ze daarbij inzetten. Anderzijds zijn scholen vaak onvoldoende toegerust om de schoolorganisatie zo in te richten, dat nieuwe werkvormen die bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, zoals met ict, succesvol ingevoerd kunnen worden. Om scholen over die drempel heen te krijgen, zijn er diverse stimuleringsregelingen in het leven geroepen.

De effectiviteit van dergelijke regelingen blijkt dikwijls beperkt, of is kleiner dan beoogd. Echt duurzame vernieuwing die resulteert in structurele verandering blijft heel vaak uit. 

Vraagstelling

Zie publicatie

Conclusie

Zie publicatie

Download de volgende bestanden