Terug naar alle onderzoeken

Wat weten we over … effecten van games

Gepubliceerd op 1 mei 2010

Dit is de vijfentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks, Ict in het onderwijs

In mei 2007 bracht Stichting Kennisnet Ict op School de brochure Wat weten we over… gaming in het po en vo? uit. Dit boekje was geschreven door Margreet van den Berg en Robert-Jan Simons en ging vooral over de kansen die games bieden in het onderwijs en de manier waarop je ze in kunt zetten. Over effectiviteit en efficiëntie van gebruik van games in het onderwijs, schrijven de auteurs, was op dat moment nog maar weinig bekend.

Deze publicatie vervangt de publicatie uit 2007. Tony van Rooij en Tim Schoenmakers (IVO) en Jeroen Jansz (Erasmus Universiteit) geven een breed en actueel overzicht van onderzoek naar de effecten van games. De lange literatuurlijst wijst er al op dat er in de afgelopen drie jaar heel veel nieuw onderzoek is gedaan naar gamen, zeker ook naar de effectiviteit ervan.

Vraagstelling

Wat is de tussenstand van wat we weten
over games in het onderwijs?

Conclusie

Het onderzoek laat zien dat je van games in principe veel zou kunnen leren. Games motiveren, ze helpen cognitieve vaardigheden verbeteren, leerlingen kunnen er veel kennis mee vergaren en games kunnen zelfs positieve effecten
hebben op de lichamelijke gezondheid.

De kracht van games is dat ze ontworpen zijn om op een meeslepende manier, spelenderwijs, handelingen uit te voeren. De keerzijde is dat games ook té meeslepend kunnen zijn. Dit boekje besteedt daarom ook uitgebreid aandacht aan de vraag wat we nu weten over de ongewenste effecten van games op gedrag (denk aan agressie) en over gameverslaving.

Games worden nog niet veel ingezet in het onderwijs. Voorstanders van games zien dit als een gemiste kans. Zij bepleiten organisatorische en inhoudelijke verandering van het onderwijs om zo de mogelijkheden van games beter tot

hun recht te laten komen. Veel leraren nemen een meer afwachtende houding aan. Zij onderschrijven de motiverende werking van games maar zijn vooral onzeker over de doelmatigheid en opbrengsten van games voor het bereiken van de huidige onderwijsdoelen. Deze publicatie is een tussenstand van wat we weten over games in het onderwijs. Over de (on)mogelijkheden van games zal in de komende jaren ongetwijfeld veel meer bekend worden.