Terug naar alle onderzoeken

Voorstudie ICT & vve

Gepubliceerd op 1 november 2009

De basis van de voorstudie ligt in het model Vier in Balans; met name de bouwsteen ‘kennis en vaardigheden’ staat centraal.

Vraagstelling

Welk effect hebben 1) de mate waarin ict geïntegreerd is in het onderwijsaanbod en 2) het type supervisie dat geboden wordt, op de aard en kwaliteit van de talige interactie van jonge kinderen tijdens ict-activiteiten?

Conclusie

De rol van volwassenen in het onderwijs blijkt steeds weer cruciaal te zijn, in allerlei verschillende opzichten.