Terug naar alle onderzoeken

Voorleesroutines: Vervangbaar door Computerroutines? 2007

Gepubliceerd op 1 december 2007

Voorlezen stimuleert complex taalgebruik en dat is naast alfabetische kennis één van de pijlers waarop de vroege leesontwikkeling steunt. Werden kinderen tot voor kort door volwassenen voorgelezen, het afgelopen decennium is daar verandering in gekomen. Nieuwe media creëren nieuwe mogelijkheden voor jonge kinderen om op andere manieren met verhalende teksten in aanraking tekomen. Het accent verschuift van samen lezen naar digitale verhalen via televisie, internet sites en cd-roms. In dit onderzoek wordt naar de verschuiving van het accent gekeken. Opent dit nieuwe perspectieven voor onderwijs in de onderbouw? Het rendement van ict-toepassingen in kleutergroepen wordt nader onderzocht.

Vraagstelling

Wat is het rendement van ict-toepassingen met betrekking tot de leesontwikkeling, complex taalgebruik en alfabetische kennis in kleutergroepen?

Conclusie

De kinderen in de digitale-prentenboekenconditie maakten significant meer vorderingen dan de kinderen uit de controlegroep. Digitale prentenboeken zijn een goede voorbereiding op de ontwikkeling van voor lezen relevante taal. Digitale prentenboeken zijn zo motiverend dat kideren intens luisterenr; hierdoor leren ze meer woorden dan normaal. Kinderen blijven geboeid door digitale boeken. Digitale boeken kunnen dus zeker bijdragen aan de leesontwikkeling van kinderen en zijn uds een relevante aanvulling op het curriculum in kleuterklassen en misschien ook in latere leerjaren.

Download de volgende bestanden