Terug naar alle onderzoeken

Vier in balans-monitor 2013

Gepubliceerd op 23 juli 2013

Vier in balans-monitor 2013 laat zien dat ict een integraal onderdeel is van het Nederlandse onderwijs. Er is een groeiende behoefte aan digitaal leermateriaal en het gebruik van computers tijdens de les neemt gestaag toe. Bijna alle leraren gebruiken ict op een of andere manier in hun onderwijs. De ict-ontwikkelingen in de samenleving, zoals de verschuiving naar cloud computing, zijn ook in het onderwijs goed zichtbaar.

Leraren en managers maken gebruik van de mogelijkheden die ict hen biedt om het onderwijs beter te organiseren, bijvoorbeeld met leerlingvolgsystemen en elektronische leeromgevingen. Gegevens uit deze systemen worden ook gebruikt om leerlingen te ondersteunen, het gesprek met collega’s aan te gaan en om ouders te informeren.

Toch haalt het onderwijs nog onvoldoende rendement uit ict. Het verschil tussen gewenst en daadwerkelijk gebruik van ict is nog steeds groot en de manier waarop ict wordt ingezet sluit veelal onvoldoende aan bij de doelen die men wil bereiken.

We weten steeds meer over hoe en wanneer ict werkt en waarom, en deze kennis kan worden gebruikt om een onbalans te voorkomen. Het startpunt is en blijft daarbij de visie op het onderwijs. Wanneer scholen aandacht hebben voor de bouwstenen van Vier in balans – en de balans hiertussen bewaken – kan ict nog beter gaan werken voor het onderwijs.

Vraagstelling

Wat is de stand van zaken van ict in het onderwijs en wat zijn de opbrengsten van ict in het onderwijs? 

Conclusie

Zie de monitor

Download de volgende bestanden