Terug naar alle onderzoeken

Vier in balans-monitor 2012

Gepubliceerd op 10 december 2012

Jaarlijks brengt Kennisnet de Vier in balans-monitor uit. De monitor geeft inzicht in de laatste stand van zaken van ict en onderwijs en beschrijft nieuwe ontwikkelingen. De vraag die in de monitor beantwoord wordt is: op welke manier ict de effectiviteit en efficiëntie van het onderwijs kan verbeteren.

De monitor geeft inzicht in de stand van zaken rond ict in het primaire proces (het leren) én de inzet van ict in de secundaire processen. De monitor bestaat uit vier delen: onderwijs en ict, rendement en balans, stand van zaken in 2012 en de opbrengsten.

Vraagstelling

Hoe wordt het computergebruik tijdens de lessen door docenten en leerlingen getypeerd? Hoeveel wordt er gebruik van gemaakt? Voor welke doeleinden wordt gebruikgemaakt van de computer? Betrekken docenten en leerlingen de computer ook bij het maken van schoolopdrachten thuis? In hoeverre krijgt men ondersteuning in het ict-gebruik?

Conclusie

zie de monitor

Download de volgende bestanden