Terug naar alle onderzoeken

Vier in balans-monitor 2011

Gepubliceerd op 23 september 2011

Vier in balans-monitorĀ is de jaarlijkse uitgave van Kennisnet over het gebruik en de opbrengsten van ict in het onderwijs. De monitor is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en gaat over het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het Vier in balans-model zegt dat invoering van ict in het onderwijs meer kans van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ictinfrastructuur (Ict op School, 2004). Deze bouwstenen zijn complementair en wederzijds afhankelijk.

Vraagstelling

Wat is de stand van zaken van ict in het onderwijs? Wat levert een evenwichtige inzet van ict op voor het onderwijs?

Conclusie

Deze Monitor 2011 heeft laten zien dat in alle sectoren van het onderwijs een degelijk fundament aanwezig is om ict te gebruiken. Het merendeel van de leraren vindt zichzelf ict-vaardig en voor elke vijf leerlingen is er een computer. Vrijwel alle computers zijn aangesloten op internet en het aantal leslokalen met een digibord groeit snel. Er komt steeds meer digitaal leermateriaal en er is een duidelijke ambitie om meer ict in te zetten, zowel voor kennisoverdracht als voor kennisconstructie.