Terug naar alle onderzoeken

Verantwoordelijkheden van Schoolleiders bij de Integratie van ICT in de Transformatiefase

Gepubliceerd op 8 september 2010

Percepties van Schoolleiders uit het Voortgezet Onderwijs. Een Casestudie.

Vraagstelling

De vraag is in hoeverre de opgedane kennis en inzichten op ict gebied aansluiten bij de huidige onderwijspraktijk.

Conclusie

De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat de integratie van ICT in de transformatiefase niet gemanaged wordt conform de complexiteit van de beoogde verandering.