Terug naar alle onderzoeken

TiO-schrijven: de invloed van een digitaal lesprogramma op de schrijfvaardigheid van vwo-leerlingen

Gepubliceerd op 3 juli 2010

Bogerman, een scholengemeenschap, wil meer aandacht besteden aan de vergroting van de schrijfvaardigheid van leerlingen. Om die reden krijgen alle leerlingen in de derde klas van Bogerman één uur per week Taalonderwijs in Ontwikkeling (TiO-schrijven). Men verwacht dat TiO-schrijven de schrijfvaardigheid van leerlingen positief beïnvloedt, maar om dat te kunnen onderstrepen is dit onderzoek opgezet.

Vraagstelling

Beïnvloedt TiO-schrijven de schrijfvaardigheid van de leerlingen?

Conclusie

Op basis van de resultaten van de analyses kan geconcludeerd worden dat TiO-schrijven op het Bogerman geen significante positieve invloed heeft op de schrijfvaardigheid van de leerlingen. Wel benoemen zowel de docenten als de leerlingen meerdere positieve effecten van deelname aan TiO-schrijven.