Terug naar alle onderzoeken

Technology makes a difference. Inclusiveness of technology in education

Gepubliceerd op 8 september 2008

In de huidige samenleving is het gebruik van technologie in het onderwijs onvermijdelijk. De potentie van educatieve software om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren is veelbelovend. Er zijn echter aanwijzingen dat niet alle leerlingen in gelijke mate profiteren van de voordelen van ict in het onderwijs. Gebruik van technologie die niet past bij de leerling, kan leiden tot verlies van betrokkenheid en enthousiasme.

Vraagstelling

Welke scripts zijn ingebouwd in het ontwerp van de tools en in het gebruik van technologie in het voortgezet onderwijs, en hoe werken deze scripts op leerlingen met verschillende sociale kenmerken (sekse, etniciteit etc.)?

Conclusie

Het ontwerp van de tools is bepalend voor de inclusiviteit van de educatieve tools Minder inclusieve tools zijn voor meisjes een probleem en sluiten voornamelijk alleen bij jongens aan. Dit in tegenstelling tot de meer inclusieve tools. Omdat veel docenten zelf materiaal zoeken en ontwerpen is het belangrijk dat ze op de hoogte zijn van de resultaten van dit onderzoek.

Download de volgende bestanden