Terug naar alle onderzoeken

Tablets in het basisonderwijs

Gepubliceerd op 20 maart 2015

Steeds meer basisscholen investeren in de aanschaf en het gebruik van tablets met als doel hun onderwijs te ondersteunen en te versterken. De veronderstelling is dat tablets kunnen bijdragen aan de betrokkenheid en motivatie van leerlingen en dat tablets de mogelijkheid bieden individuele leerbehoeften van leerlingen te ondersteunen. Om deze potentie daadwerkelijk te benutten is de rol van de leerkracht essentieel. Hoewel bekend is dat veel leerkrachten een positieve houding hebben ten opzichte van de inzet van technologie in hun lessen, is er nog weinig bekend over hun verwachtingen met betrekking tot tablets en de daadwerkelijke inzet van tablets. Deze studie richt zich op het in beeld krijgen van deze verwachtingen en de daadwerkelijke inzet. 

Vraagstelling

  1. Wat zijn de verwachtingen van de leerkrachten van de inzet van iPads in hun lessen? 
  2. Op welke manier worden de iPads in de lessen door leerkrachten ingezet? 
  3. In hoeverre komen de verwachtingen van leerkrachten met betrekking tot de inzet van iPads tot uiting in hun lespraktijk? 
  4. In hoeverre is er een relatie tussen de verwachtingen van de leerkrachten en de inzet van de iPads in de lessen? 

Conclusie

De meerderheid van de leerkrachten gaven aan lesgeven met ICT relevant te vinden. Alle leerkrachten verwachten dat iPads in de les bijdragen aan motivatie van leerlingen. Daarnaast biedt gebruik van iPads volgens leerkrachten meerwaarde vanwege de mogelijkheid om te differentiëren, het krijgen van automatisch feedback en de mogelijkheid om oefeningen te automatiseren. De meeste leerkrachten zijn ook van mening dat de iPad een geschikte ondersteuning is voor de les, bijvoorbeeld vanwege auditieve en visuele functies, maar ook omdat een iPad veel ander materiaal kan vervangen. De rol van de leerkracht bij het inzetten van de iPad in de les varieert per les, en niet per leerkracht. 

Leerkrachten zetten iPads in bij een variatie aan vakken en lesonderdelen. In de meerderheid van de lessen wordt de iPad ingezet bij het vak Taal en voornamelijk voor het verwerken van de les. In de meeste lessen wordt de iPad ingezet bij een individuele werkvorm. Wat betreft applicaties kiezen leerkrachten voornamelijk voor ‘Tutor’, ‘Tool’ en ‘Communicatie’ applicaties, maar leerkrachten geven aan hierin nog zoekende te zijn. In lessen gericht op samenwerking, worden bijvoorbeeld geen ‘Collaboration’ applicaties ingezet. Inzet van de iPads is voor de meerderheid gericht op het individueel verwerken van lesstof met een ‘Tutor’ of ‘Tool’ applicatie. Problemen die ontstaan tijdens inzet van de iPads kunnen over het algemeen verholpen worden, van de 21 lessen is slechts één les dermate gehinderd waardoor de leerlingen naar verwachting minder hebben geleerd. De inzet van de iPad verschilt per les.