Terug naar alle onderzoeken

Taalontwikkeling bij jonge kinderen

Gepubliceerd op 1 september 2009

Dit is de vijftiende publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks, Ict in het onderwijs.

Deze publicatie gaat over digitale boeken en andere computerprogramma’s die de taalontwikkeling van jonge kinderen ondersteunen. Naar dit soort computerprogramma’s is inmiddels al heel wat onderzoek gedaan en de resultaten laten steeds weer zien dat ze, mits op de juiste wijze ontworpen en gebruikt, goed aanslaan bij kinderen en hen helpen hun taalvaardigheid te ontwikkelen. Vooral zwakke leerlingen waarvoor bestaande hulpmiddelen tot nu toe tekort schoten, lijken het meest van deze computertoepassing te kunnen profiteren. Voor deze leerlingen zijn digitale boeken niet zomaar een innovatie maar eerder een doorbraaktechnologie die hen helpt bij het voorkomen of overbruggen van taalachterstand.

Vraagstelling

  • Helpen digitale boeken de woordenschat van kinderen vergroten?
  • Begrijpen kleuters verhalen beter na het lezen van een interactief programma?
  • Kunnen kleuters digitale boeken zelfstandig lezen?
  • Kunnen computerprogramma’s voor kleuters bijdragen aan de ontwikkeling van kennis die nodig is bij het ontcijferen van woorden?
  • Hoe kunnen leraren en ouders profijt hebben van de programma’s?

Conclusie

Zie publicatie