Terug naar alle onderzoeken

Support For Learning With Multiple Representations Designing Simulation-Based Learning Environments

Gepubliceerd op 17 december 2007

De meeste ict-leermiddelen maken gebruik van multiple representaties; dit is het gelijktijdige aanbieden van verschillende representaties, zoals animaties, dynamisch veranderende grafieken en diagrammen. De gedachte hierachter is dat leerlingen kunnen profiteren van de unieke eigenschappen van elke representatie en de verwachting is dat het combineren van verschillende representaties tot dieper begrip van het onderwijs leidt. In dit onderzoek is onderzocht hoe deze mutiple presentaties het beste aan leerlingen kunnen worden aangeboden.

This thesis bundles three studies on supporting learning with multiple representations in simulation-based learning environments.

Vraagstelling

Hoe kunnen de multiple representaties het beste aan leerlingen worden aangeboden?

Does integrating and/or linking dynamic multiple representations have an effect on learning outcomes? Does sequencing dynamic representations have an effect on learning outcomes? Does sequencing dynamic representations combined with explicit instruction to relate and translate between representations have a positive effect on learning outcomes?

Conclusie

Uit onderzoek is gebleken dat de beste resultaten worden behaald als de representaties niet apart worden aangeboden, maar als de verschillende representaties worden geïntegreerd en gelinked. In het onderzoek werden geen verschillen gevonden tussen het ineens aanbieden van representaties en het stap voor stap introduceren van verschillende representaties.

Working with the learning environments resulted in good scores on domain items and relate items but not on transfer and translate items.