Terug naar alle onderzoeken

Succesvolle inzet ict vereist meer kennis en kunde van docent; onderzoek onder docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Gepubliceerd op 21 februari 2009

Kennisnet wil met dit onderzoek meer inzicht verkrijgen in de ambities en verwachtingen van docenten en ict-managers op het gebied van ict en de ondersteuning die Kennisnet kan bieden om deze ambities te realiseren.

Vraagstelling

Hoe wordt het computergebruik tijdens de lessen door de docenten getypeerd? Hoeveel wordt er gebruik van gemaakt; voor welke doeleinden wordt gebruik gemaakt van de computer en betrekken docenten de computer ook bij het maken van schoolopdrachten thuis?

Conclusie

Op de meeste scholen krijgen docenten ruimte om met ict in het onderwijs te experimenteren. Het computergebruik in de lessen bevindt zich volgens leraren steeds meer in een (ver)gevorderd stadium. In vergelijking met voorgaande metingen is de ontwikkeling in frequentie van ict-gebruik voor het eerst sinds jaren gestabiliseerd.