Terug naar alle onderzoeken

Stijgend ICT-gebruik volgens docenten

Gepubliceerd op 31 oktober 2006

Het verkrijgen van meer in de ambities van scholen,schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op het gebied van ICT.

Vraagstelling

Waar liggen de wensen / behoeften aan ondersteuning in de toekomst? 

Conclusie

Computers worden evenals vorig jaar in het basisonderwijs verreweg het meest ingezet voor het oefenen van de leerstof. 

Download de volgende bestanden