Terug naar alle onderzoeken

Samenwerken aan onderwijs met ict

Gepubliceerd op 23 juni 2011

De ontwikkeling van een regionale innovatie- en onderzoeksagenda – Het streven van het Community Learning Center (CLC) is om schoolplannen van onderwijsinstellingen in de regio als leidraad te laten dienen bij de totstandkoming van een gezamenlijke innovatie- en onderzoeks (I&O) agenda. Die agenda vormt vervolgens weer het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het dienstenportfolio van het CLC.

Vraagstelling

 1. Welke aandachtspunten voor de I&O-agenda vallen af te leiden uit
  de schoolplannen van de onderwijsinstellingen in de regio?
 2. Zijn de uit de schoolplannen af te leiden aandachtspunten volledig en
  eenduidig of mist er nog informatie om te komen tot een gedragen,
  regiobrede I&O-agenda?
 3. Zijn er onderwerpen/thema’s/aspecten die
  systematisch ontbreken in de schoolplannen en zo ja hoe kunnen die
  worden aangevuld? 
 4. Hoe kan het in het onderzoek vastgestelde en beschreven proces van
  vraagarticulatie- en bundeling worden ingericht zodat een periodieke
  herijking van de I&O-agenda mogelijk wordt?

Conclusie

In de rapportage is beschreven hoe de deelnemende partijen van het CLC Arnhem in het afgelopen schooljaar (2010 / 2011) gezamenlijk zijn gekomen tot een gedeelde regionale Onderzoeks- en Innovatieagenda gericht op het versterken van het onderwijs met behulp van ict. Door over de uitkomsten van de schoolplananalyses met elkaar in gesprek te gaan en daarop voortbouwend ambities en doelstellingen te verhelderen is een door alle partijen onderschreven agenda met speerpunten voor de komende periode (2011-2012) gerealiseerd. De vaststelling van deze speerpunten vormde meteen de definitieve GO voor het samenwerkingsverband.