Terug naar alle onderzoeken

Samen deskundiger

Gepubliceerd op 4 november 2006

Het onderzoek geeft inzicht in de effectiviteit van de gevolgde werkwijzen en organisatie van ondersteuning op het gebied van deskundigheidsbevordering door vijf samenwerkingsverbanden die deel hebben genomen aan het project Samen deskundiger.

Vraagstelling

Welke kenmerken binnen de arrangementen voor de betrokkenen (leraren, ict-coördinatoren, directeuren en projectleiders) zijn effectief en efficiënt gebleken? 

Conclusie

De leraren in de SWV’s behoren landelijk niet tot de groep voorlopers op het gebied van didactisch gebruik van ICT. Leraren in de eindmeting schatten hun competenties zowel voor als na SD lager in dan de leraren deden in de nulmeting.