Terug naar alle onderzoeken

Rendement van objectgeoriënteerd programmeeronderwijs

Gepubliceerd op 21 juli 2011

Dit rapport is een verslag van een onderzoek waarin we bestuderen hoe leerlingen leren programmeren, op welke manier verschillende scholen het programmeeronderwijs aanbieden, en wat we kunnen zeggen over het rendement van dit programmeeronderwijs. Samen met docenten van vier scholen uit het voortgezet onderwijs kijken we naar hoe het onderwijs in objectgeoriënteerd programmeren is opgezet, hoe de leerlingen het onderwijs ervaren, en wat de resultaten van het onderwijs zijn. Om de variatie in het onderwijs enigermate te beperken, hebben we scholen uitgezocht die gebruik maken van een van de twee lesmethoden Enigma of Fundament.

Vraagstelling

  1. Welke factoren spelen een rol in het leren programmeren?
  2. Wat is de leeropbrengst van het onderwijs dat gebruik maakt van de verschillende methoden?

Conclusie

Binnen Nederland wordt weinig of geen gestructureerd onderzoek gedaan naar informatica onderwijs. Veel docenten ontwikkelen eigen onderwijsmateriaal, gebruiken andere programmeertalen, of andere ontwikkeltools. De attitude testen laten zien dat ongeveer 50% van de leerlingen na het volgen van programmeeronderwijs van mening is dat objectgeoriënteerd programmeren een moeilijker onderdeel is van het vak Informatica dan andere onderdelen. De eindtermen voor het onderdeel programmeren van (de handreiking bij) het vak Informatica zijn nogal globaal en vrijblijvend gesteld (VWO leerlingen leren ‘netjes’ programmeren, bijvoorbeeld). Enigma heeft opgaven met een redelijk gelijke verdeling over de Bloom/SOLO-categorieën, terwijl de verdeling bij de BlueJ-module van Fundament sterk schommelt. Hoewel wij op verschillende manieren gezocht hebben naar docenten die een van de twee onderzochte methoden in hoge mate volgen, gebruiken de docenten de methoden op zeer verschillende manieren: van achtergrondmateriaal dat eventueel geraadpleegd kan worden, tot leidend bij de lessen. De leerlingen vinden informatica in het algemeen een leuk vak, en ze waarderen zowel de docent als het onderwijs. Op beide scholen die gebruik maken van de BlueJmodule van Fundament herkennen leerlingen constructies beter aan het einde van de onderwijsperiode.