Terug naar alle onderzoeken

Rendement van ICT in het vso

Gepubliceerd op 4 juli 2008

Kennisnet heeft Oberon gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het rendement van ict in het (v)so.

Vraagstelling

Maakt Ict het onderwijs voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs aantrekkelijker?

Conclusie

Ict stelt leraren in staat in hun onderwijs beter rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en efficiƫnter gebruik te maken van de beschikbare onderwijstijd.