Terug naar alle onderzoeken

Rendement van ICT in het vmbo

Gepubliceerd op 1 november 2007

Van alle 12- tot en met 16-jarigen gaat 60% naar het vmbo. In het vmbo is er een hoog percentage schoolverlaters, daarom is het belangrijk het onderwijs aantrekkelijk te maken om dit percentage te verkleinen. Een bredere en intensievere toepassing van ict zou daarbij kunnen helpen. In dit onderzoek is gekeken naar het rendement van ict in het vmbo. Het onderzoek biedt inzicht in de daadwerkelijke opbrengsten van ict..

Vraagstelling

Wat is het rendement van ict-gebruik in het primaire proces in de beroepsgerichte en gemengde leerwegen van het vmbo?

Conclusie

Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de motivatie van leerlingen toeneemt door ict-gebruik. Het onderwijs is voor de leerlingen aantrekkelijker door de inzet van ict. Door leerlingen zelf de kennis te laten ontdekken met behulp van ict bereik je een stuk meer leerlingen. Uiteindelijk zal ict-gebruik voor betere leerlingprestaties en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten leiden.