Terug naar alle onderzoeken

Rendement Game-based Learning: De Onderzoeksgroep

Gepubliceerd op 21 april 2011

In dit onderzoek wordt De Onderzoeksgroep beschreven, een spel waarin leerlingen in groepjes van 3 of 4 een aantal opdrachten uitvoeren om dit spel te kunnen voltooien. Voor de opdrachten hebben ze kennis uit de ‘gewone’ lessen nodig. De Onderzoeksgroep is een flexibel spel waarin steeds andere opdrachten kunnen worden aangeboden of door leerlingen zelf kunnen worden gemaakt; daarom kan het spel steeds opnieuw gebruikt worden. Kennis uit meerdere vakken kan in de opdrachten verwerkt worden. Aan het begin van een lesperiode worden groepen gevormd en krijgen leerlingen een logboek waarin ze spel specifieke kennis kunnen opslaan die ze tijdens de lessen opdoen. Belangrijke inhoudelijke inspiratie van De Onderzoeksgroep is het toepassen van motiverende elementen van gaming om leren in een schoolomgeving actief en motiverend te maken.

Vraagstelling

  1. Zijn leerlingen die opdrachten maken in een game-based learning setting meer gemotiveerd dan leerlingen die vragen maken in een traditionele, klassikale setting?
  2. Behalen leerlingen in een game-based learning setting betere leerresultaten, in termen van cijfers, maar ook in meer kennis vasthouden dan leerlingen in een traditionele, klassikale setting?

Conclusie

Leerlingen in een game-based learning setting zijn, in dit onderzoek, niet meer (of minder) gemotiveerd dan leerlingen in een traditionele, klassikale setting. Daarnaast zijn de leerresultaten niet voor beide experimentele groepen beter dan voor de controlegroep. Op de 50 onderzochte variabelen presteren de experimentele groepen niet slechter dan de controlegroep.