Terug naar alle onderzoeken

Rendement AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de VMBO ICT-route

Gepubliceerd op 6 februari 2011

Het Blariacumcollege heeft een onderwijsvernieuwing ontwikkeld en sinds enige jaren geïmplementeerd. Het betreft AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de VMBO ICT-route. (AVO is een afkorting van Algemeen Vormend Onderwijs). Centraal in deze onderwijsinnovatie staat de aanname dat de integratie van AVO-vakken het leerproces van de leerlingen beter faciliteert dan wanneer AVO-vakken op de klassikale, frontale wijze onderwezen worden. Het Blariacumcollege wil graag weten wat het rendement is van het AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de VMBO ICT-route. In de periode september 2009 tot en met september 2010 heeft Beteor BV onderzoek uitgevoerd binnen de ICT-route van het Blariacumcollege en in een controlegroep, samengesteld uit ICT-routes zonder AVO-integratie van andere scholen en een andere VMBO-afdeling van het Blariacumcollege zonder AVO-integratie (de afdeling Zorg en Welzijn).

Vraagstelling

Wat is het rendement van AVO-geïntegreerd projectonderwijs in de VMBO ICT-route?

Conclusie

In de perceptie van vertegenwoordigers van de twee belangrijkste MBO’s, zijn de leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie op onderdelen beter voorbereid dan andere leerlingen. Leerlingen op de VMBO ICT-route met AVO-integratie zijn gedurende het schooljaar meer intrinsiek gemotiveerd en meer tevreden dan leerlingen die onderwijs volgen op een andere VMBO-afdeling. De resultaten van de analyses van de cijfers van de praktijkopdrachten geven geen aanleiding om aan te nemen dat de leerlingen van de VMBO ICT-route met AVO-integratie betere leerresultaten boeken dan de controleleerlingen zonder AVO-integratie. Op basis van de verzamelde indrukken wordt gesteld dat de VMBO ICT-route niet muisstil is en dat volgens docenten ook niet hoeft te zijn; dat deze leerlingen zelf de verantwoordelijkheid krijgen om te bepalen op welk moment ze aan hun opdracht werken (of op welk moment niet).