Terug naar alle onderzoeken

Positiever beeld ict-inzet in primair onderwijs dan in voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Gepubliceerd op 1 december 2010

Onderzoek onder ict-management in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs Kennisnet wil met dit onderzoek meer inzicht verkrijgen in de ambities en verwachtingen van leerkrachten en ict-managers op het gebied van ict en de ondersteuning die Kennisnet kan bieden om deze ambities te realiseren. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in: • stand van zaken omtrent ict-gebruik in het onderwijs; • wensen/behoeften aan ondersteuning in de toekomst. Het totale onderzoek heeft binnen het primair, voortgezet en beroepsonderwijs plaatsgevonden en is gehouden onder de volgende doelgroepen: ict-management leerkrachten.

Vraagstelling

Hoe groot is de behoefte aan ondersteuning op het gebied van ict? Hoe vergevorderd is het ict-gebruik op scholen en voor welke doeleinden wordt er gebruik van gemaakt (toepassingen)? Aan welke doelstellingen die in het onderwijs zijn gesteld levert de inzet van ict een bijdrage? Hoe ziet het beleid rond ict op school eruit (beheer, onderhoud en investeringen)?

Conclusie

Computergebruik in de lessen blijft belangrijk voor scholen. Een overgrote meerderheid in het primair onderwijs vindt het computergebruik belangrijk. Ook in het voortgezet onderwijs hecht slechts een kleine minderheid geen waarde aan computergebruik. Er is echter in zowel het voortgezet als het beroepsonderwijs sprake van een lichte daling in het belang.