Terug naar alle onderzoeken

Positiever beeld ICT inzet in po dan vo en mbo

Gepubliceerd op 21 oktober 2009

Kennisnet wil met dit onderzoek meer inzicht verkrijgen in de ambities en verwachtingen van leerkrachten en ict-managers op het gebied van ict en de ondersteuning die Kennisnet kan bieden om deze ambities te realiseren.

Vraagstelling

Hoe groot is de behoefte aan ondersteuning op het gebied van ict? Hoe vergevorderd is het ict-gebruik op scholen en voor welke doeleinden wordt er gebruik van gemaakt (toepassingen)? Aan welke doelstellingen die in het onderwijs zijn gesteld levert de inzet van ict een bijdrage? Hoe ziet het beleid rond ict op school eruit (beheer, onderhoud en investeringen)?

Conclusie

Volgens docenten is op de meeste scholen een beleidsplan aanwezig, maar dit wordt lang niet altijd uitgevoerd. Docenten in het primair onderwijs maken vooral gebruik van ict voor oefenprogramma’s. Hoewel steeds meer docenten digitaal leermateriaal ontwikkelen, zijn zij huiveriger als het gaat om het beschikbaar stellen van dit zelf ontwikkelde leermateriaal. In alle drie onderzochte typen onderwijs hebben leraren vooral behoefte aan verbetering van de ict-infrastructuur. Al meer dan tien jaar geven veel docenten aan behoefte te hebben aan meer bruikbare digitale leermaterialen.

Download de volgende bestanden