Terug naar alle onderzoeken

Positiever beeld ict in primair onderwijs dan in voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op 21 maart 2009

Kennisnet wil met dit onderzoek meer inzicht verkrijgen in de ambities en verwachtingen van leerkrachten en ict-managers op het gebied van ict en de ondersteuning die Kennisnet kan bieden om deze ambities te realiseren.

Vraagstelling

Hoe groot is de behoefte aan ondersteuning op het gebied van ict? Hoe vergevorderd is het ict-gebruik op scholen en voor welke doeleinden wordt er gebruik van gemaakt (toepassingen)? Aan welke doelstellingen die in het onderwijs zijn gesteld levert de inzet van ict een bijdrage? Hoe ziet het beleid rond ict op school eruit (beheer, onderhoud en investeringen)?

Conclusie

In het primair onderwijs wordt door de jaren heen vaker gebruik gemaakt van computers in de les dan in het voortgezet onderwijs. Over het algemeen is men, met name in het primair onderwijs tevreden over de ict-voorzieningen in de lessen. De ict-managers zijn over de jaren heen alleen maar positiever over het beheer en onderhoud van computervoorzieningen. Dit geldt weer voornamelijk voor het primair onderwijs. In het primair onderwijs is er de meeste behoefte aan computerprogramma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken en aan een geformuleerde visie op ict. In het voortgezet onderwijs is een sterke behoefte aan breedband internet voorzieningen en meer bruikbaar lesmateriaal voor computergebruik. Men is nog steeds erg tevreden over de gedane investeringen op het gebied van ict in het onderwijs.