Terug naar alle onderzoeken

PictoPal 2011

Gepubliceerd op 21 oktober 2011

Betrokkenheid van leerkrachten bij curriculumontwikkeling kan ervaring van mede-eigenaarschap bevorderen, waardoor de kans op daadwerkelijk curriculumgebruik toeneemt (Fullan, 2003). Als co-ontwerpers kunnen leerkrachten de mogelijkheden van een innovatief curriculum verkennen. Het co-ontwerpen van curriculumdoelstellingen en -betekenissen voor eigen klas kan het waardeoordeel over curriculumkwaliteit van leerkrachten en hun verwachting over implementatie beïnvloeden (Abrami, Poulsen & Chambers, 2004). Beslissingen rondom implementatie worden vaak gebaseerd op afwegingen over praktische bruikbaarheid van een curriculum, met name de afwegingen tussen de te investeren inspanningen in het nieuwe curriculum en de baten voor de klassenpraktijk (Doyle & Ponder, 1977). In dit onderzoek werden leerkrachten uit de onderbouw van het basisonderwijs betrokken bij het co-ontwerpen van een ICT-geïntegreerd curriculum voor beginnende geletterdheid, PictoPal (McKenney & Voogt, 2009). Teachers often struggle to implement technology integrated curricula in kindergartens. Involving teachers in design of a curriculum potentially benefits curriculum implementation. This study investigated teachers as co-designers and implementers of a technology integrated curriculum for emergent literacy and the resulting pupil learning outcome

Vraagstelling

Wanneer leerkrachten betrokken worden bij het co-ontwerpen van een ICT-geïntegreerd curriculum, wat betekent dat voor de implementatie en leerresultaten?When teachers are co-designers and implementers of a technology integrated curriculum for emergent literacy, what are the resulting pupil learning outcomes? 

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat wanneer leerkrachten betrokken zijn in het co-ontwerp en de implementatie van een ICT-geïntegreerde curriculum, PictoPal, zij het curriculum succesvol implementeren en hun leerlingen leerwinsten behalen. Teacher co-designed curriculum had a small positive effect on pupil emergent literacy learning outcomes. Tentatively it can be concluded that teacher co-design can positively impact curriculum implementation.