Terug naar alle onderzoeken

Onderzoek naar snappet; gebruik en effectiviteit

Gepubliceerd op 7 februari 2016

De recente toestroom van tablets in het basis- en voortgezet onderwijs maken het voor het eerst mogelijk dat elke leerling continu een eigen tablet ter beschikking heeft. Dit biedt kansen voor vergaande integratie van onderwijstechnologieën in het onderwijs. Gedreven door ontwikkelingen op het gebied van learning analytics bieden deze technologieën in toenemende mate de mogelijkheid om onderwijsmateriaal aan te laten sluiten op de ontwikkeling van de leerling. Hoewel het gebruik van tablets met adaptieve onderwijstechnologieën samengaat met de visie dat dit zal bijdragen aan differentiatie, is er nauwelijks onderzoek dat deze bewering ondersteunt. Dit vraagt om wetenschappelijk onderzoek dat bestudeert hoe adaptieve onderwijstechnologieën in scholen worden gebruikt en hoe dit het leren van leerlingen beïnvloedt. Onderwijstechnologieën op tablets bieden leerlingen toegang tot instructie, lesmateriaal en opdrachten en geven veelal directe feedback op de prestaties van leerlingen. Deze technologieën leggen de acties en prestaties van leerlingen vast. Dit biedt belangrijke data over hoe leerlingen leren, deze data kan worden gebruikt om beter om te gaan met verschillen tussen leerlingen. 

Vraagstelling

  1. Heeft het werken met de adaptieve onderwijstechnologie Snappet een effect op de ontwikkeling van reken- en spellingvaardigheden?
  2. Zijn er differentiële effecten van de adaptieve onderwijstechnologie voor leerlingen in verschillende niveaugroepen?
  3. Hoe is het gebruik van de adaptieve onderwijstechnologie gerelateerd aan leerlingkenmerken? 
  4. Hoe is het gebruik van de adaptieve onderwijstechnologie gerelateerd aan de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen? 

Conclusie

Samenvattend zijn er grote verschillen in de wijze waarop Snappet wordt gebruikt op verschillende scholen en binnen de scholen door verschillende leraren. We zien dat zowel de adaptieve opdrachten (embedded analytics) als de dashboards (extracted analytics) benut worden door leraren om hun differentieel handelen te ondersteunen. Daarbij is een belangrijke bevinding dat adaptieve opdrachten bijdragen aan een gelijke mate van uitdaging voor leerlingen met verschillende niveaus. Dit geeft aan dat adaptieve opdrachten inderdaad meer aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Er zijn een aantal vragen die we echter nog willen onderzoeken.  

Download de volgende bestanden