Terug naar alle onderzoeken

Onderwijs met ICT – studenten lerarenopleidingen

Gepubliceerd op 20 oktober 2007

Aankomend leraren zijn de toekomst van het onderwijs. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe aankomend leraren, de pabo en de lerarenopleiding vo tegen ict-gebruik in het onderwijs aankijken. Dit onderzoek is uitgevoerd op twee pabo’s en één lerarenopleiding vo. In dit onderzoek wordt het didactisch handelen van de aankomend leraren in relatie tot ict in kaart gebracht.

Vraagstelling

Hoe kijken aankomend leraren aan tegen de rol van ict bij het leren? Welke visie op leren met ict hebben zij via opleiding en praktijk ontwikkeld en in welk didactisch ict-gebruik vertaalt zich dit?

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de aankomend leraren met betrekking tot ict-e-competenties een voorsprong hebben op reeds werkzame leraren. Tch zegt een kwart van de aankomend leraren matig of slecht op de hoogte te zijn van ict als didactisch middel. De meeste studenten vinden dat er in de opleiding te weinig aandacht is voor ict in het onderwijs. Er is zeker nog veel te verbeteren op dit gebied.