Terug naar alle onderzoeken

Meerwaarde van het digitale schoolbord

Gepubliceerd op 1 april 2010

Dit is de vierentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks, Ict het onderwijsIn de onderzoeksreeks zijn al diverse publicaties verschenen over het gebruik en de meerwaarde van digitale schoolborden.

Er bleek veel vraag naar deze boekjes en vooral ook naar een overzicht van de kennis en ervaring die tot nu toe is opgedaan met digitale schoolborden. Dit boekje geeft dat overzicht. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat het onderzoek naar digiborden nog volop in beweging is. Veel scholen doen hun eerste ervaringen op met digiborden en experimenteren met verschillende gebruiksmogelijkheden. Dit boekje geeft daarom niet alleen een overzicht van wat we nu al weten over opbrengsten van digitale schoolborden, maar schetst ook voorbeelden van gebruiksmogelijkheden en effecten die verwacht worden, maar nog niet altijd bewezen zijn.

Het boekje slaat daarmee twee vliegen in één klap: het geeft overzicht van kennis over de meerwaarde van digitale schoolborden en illustreert dit met praktische gebruiksmogelijkheden.

Vraagstelling

Welke mogelijkheden en voordelen bieden digitale schoolborden en hoe haal je die meerwaarde er dan uit?

Conclusie

Zie publicatie