Terug naar alle onderzoeken

Meer materiaal en meer kennis over leereffecten nodig voor succesvolle inzet ICT

Gepubliceerd op 9 maart 2008

Kennisnet is benieuwd in welke mate scholen in het primair, voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs het afgelopen jaar ict verder hebben geïntegreerd in de lessen (middelbaar beroepsonderwijs wordt verder in dit document kortweg aangeduid als beroepsonderwijs).

Vraagstelling

Is informatie zoeken voor leraren vo en mbo het belangrijkste qua ict gebruik?

Conclusie

Leerkrachten in het po maken vooral gebruik van ict voor oefenprogramma’s.