Terug naar alle onderzoeken

Letters in Beweging 2010

Gepubliceerd op 2 november 2010

Voor de periode januari 2008 – december 2011 is de promovenda Carienke Kegel aangesteld voor een onderzoek aan de Universiteit Leiden, getiteld: Letters in Beweging, Nieuwe Kansen voor de Ontwikkeling van Beginnende Leesvaardigheden in Risicogroepen door Inzet van de Computer. Dit onderzoek wordt gefinancierd door Stichting Kennisnet in het kader van de Stimuleringsregeling Educatief Onderzoek. In deze tweede tussenrapportage zullen de eerste onderzoeksbevindingen worden besproken en zal de voortgang van het onderzoek over 2010 worden beschreven.

Not every child seems equally susceptible to the same parental, educational, or environmental influences even if cognitive level is similar. This study is the first randomized controlled trial to apply the differential susceptibility paradigm to education in relation to children’s genotype and early literacy skills.

Vraagstelling

Wat zijn de effecten van herhaaldelijk aanbieden van het programma Letters in Beweging met en zonder feedback?

What are the effects of the Intelligent Tutoring System Living Letters?

Conclusie

Zie artikel “Differential Susceptibility in Early Literacy Instruction Through Computer Games: The Role of the Dopamine D4 Receptor Gene (DRD4)”

We conclude that children differ in susceptibility to the quality of feedback and support provided in an early reading program and that this susceptibility is associated with a genetic predisposition to dopamine-regulated reward- and attentionrelated mechanisms, independent of cognitive ability.