Terug naar alle onderzoeken

Leren vernieuwen, Percepties van leerlingen van groep 8 over het digitaal schoolbord

Gepubliceerd op 21 maart 2010

De leerlingen zijn het uiteindelijke doel in het onderwijs en daarmee een belangrijke stakeholder. De feedback van de leerlingen wordt niet systematisch verzameld, terwijl het toch een aantal belangrijke elementen kan opleveren voor de verdere ontwikkeling en voor advies over het gebruik van het digibord. Ik heb tijdens mijn stage bij Stichting Kennisnet de ervaringen en meningen van 393 leerlingen uit groep 8 over het digitale schoolbord onderzocht.

Vraagstelling

Hoe ervaren leerlingen van groep 8 het digitaal schoolbord?

Conclusie

Dit verslag laat zien dat de leerlingen zeer positief zijn over het digibord. Veruit de meeste leerlingen zouden niet terug willen naar een krijtbord en kunnen zich ook niet meer voorstellen dat daar nog mee wordt lesgegeven. Dat wil echter niet zeggen dat de leerlingen vinden dat het digibord al helemaal perfect functioneert. De leerlingen willen graag meer zelf op het digibord werken.

Download de volgende bestanden