Terug naar alle onderzoeken

Leren van de Toekomst 2011

Gepubliceerd op 13 december 2011

In het kader van het project „Leren van de Toekomst 2011‟ van Kennisnet is bij het Ichthus College in Kampen een experiment uitgevoerd, waarbij leerlingen in het tweede leerjaar vmbo gedurende drie weken een scala aan ict-toepassingen kregen gepresenteerd bij het onderwijs in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Kennisnet beoogt met het project een versnelling van ict-gebruik in het onderwijs te bewerkstelligen, door een realistisch beeld te geven van hoe het onderwijs er in de toekomst uit zou kunnen zien. Voor het Ichthus College, waar men een belangrijke rol aan ict in het onderwijs toekent met name waar het gaat om het bewerkstelligen van een betere aansluiting bij leerbehoeften, tempo en niveau van individuele leerlingen, was dit een unieke kans om met veel verschillende innovatieve ict-toepassingen kennis te maken en te experimenteren.

Vraagstelling

In hoeverre levert ict daadwerkelijk een bijdrage aan effectief en aantrekkelijk onderwijs en wat zijn de effecten van de inzet van ict-innovaties?

Conclusie

Een belangrijke bevinding van het onderzoek is dat de leerlingen overwegend positief blijken te reageren op de experimentele periode. Het project heeft voorbeelden opgeleverd van hoe innovatieve ict-toepassingen in het onderwijs kunnen worden ingezet, en wat er in korte tijd gerealiseerd kan worden. Docenten zijn, gesteund door hun directie, en procesbegeleiders van Kennisnet, het avontuur aangegaan. Voor verdere verspreiding van dergelijke innovaties is echter meer tijd en een breder draagvlak in scholen nodig.

Download de volgende bestanden