Terug naar alle onderzoeken

Leren op afstand in het MBO: Future in mobility

Gepubliceerd op 13 juni 2012

In dit onderzoek is de inzet van videoconferencing onderzocht bij ROC Zeeland en ROC Westerschelde. Het is een praktijkonderzoek dat zich heeft gericht op de plannen rond de inzet van videoconferencing, de realisatie ervan, de meningen van studenten, docenten en management en op de leeropbrengsten van het onderwijs dat met videoconferencing is vormgegeven. Kennisnet heeft dit onderzoek gefinancierd vanuit de EXMO-regeling.

Vraagstelling

Werkt de gebruikte ICT-toepassing in de gekozen setting of niet?

Conclusie

De conclusie van het onderzoek is dat videoconferencing een veelbelovend hulpmiddel is voor het onderwijs, maar dat nog meer experimenteerruimte zeer gewenst is.