Terug naar alle onderzoeken

Laptops, Daar weet ik toch alles van?

Gepubliceerd op 23 maart 2011

De laboratoriumafdeling van ROC de Leijgraaf te Oss is sinds drie jaar
bezig met een pilot gericht op het werken met laptops in de klas. Na
enige ervaring ontstond de vraag wat
studenten nu eigenlijk van het leren met de laptops vinden. ROC De
Leijgraaf heeft daarom het lectoraat Leren met Ict van de faculteit
Educatie van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd naar de mogelijkheden om hier een
onderzoek naar uit te voeren. In overleg met het ROC is besloten om
studenten van de HAN erbij te
betrekken. Dit omdat het in dit onderzoek ging om de beleving van de
´studenten´ van de laboratoriumafdeling. Het onderzoek bestond uit de
afname van een enquête en het
voeren van gesprekken met studenten.

Vraagstelling

Hoe ervaren studenten het gebruik van laptops in het onderwijs van de laboratoriumafdeling van ROC de Leijgraaf?

Conclusie

Wat gelijk opvalt is dat de ict infrastructuur prima in orde is. Ondanks
de welwillendheid van docenten om goed en aantrekkelijk les te geven,
wordt
er toch door studenten aangegeven dat ze graag meer wisselende
werkvormen willen zien. Ook geven ze aan dat ze het lesmateriaal graag
wat meer geconcentreerd willen
zien. De laptop kan niet alleen door docenten beter benut worden, ook
studenten kunnen nog veel leren over het beter benutten van de laptop.
De ict-vaardigheden van studenten
laten namelijk op bepaalde domeinen te wensen over, onder andere wat
betreft het omgaan met It’s learning.