Terug naar alle onderzoeken

Kompas voor excellentie; handleiding voor synchroon coachen

Gepubliceerd op 23 september 2011

Deze rapportage gaat over het coachen van leraren-in-opleiding waarbij onmiddellijke (synchrone) feedback wordt gegeven door middel van een oortje (=technologie), terwijl de leraar-in-opleiding voor de klas staat. Deze publicatie is bedoeld voor alle onderwijsmensen, in het bijzonder beginnende leraren, Leraren-In-Opleiding (LIO), lerarenopleiders en de Begeleiders-Op-School (BOS) die meer willen weten over synchroon coachen met behulp van een oortje

Vraagstelling

Wat bepaalt het succes van synchroon coachen?

Conclusie

Synchroon coachen heeft succes als tijdens de les goede feedback van een ervaren leraar komt, liefst een begeleider op school. Goede feedback is correctief, specifiek, voorgestructureerd en kort en duidelijk. Dit heeft gunstige effecten op tevredenheid en gedrag van de studenten: Ze vinden synchroon coachen bruikbaar en effectief en ervaren dat hun zelfvertrouwen groeit. Ze gaan beter met de klas om, beter instructie geven en scheppen een beter klimaat in de klas.