Terug naar alle onderzoeken

Kennis van waarde maken? Randvoorwaarden voor onderzoek in de praktijk van het voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op 7 juni 2008

Binnen deze pilot heeft een groep docenten, onder begeleiding van een ervaren onderzoeker, onderzoek gedaan naar de inzet van ict in de eigen onderwijspraktijk.

Vraagstelling

Wat is haalbaar en welke randvoorwaarden zijn cruciaal?

Conclusie

Uit deze programma’s blijkt dat er belang gehecht wordt aan een rol voor onderzoek bij onderwijsinnovaties, de professionalisering en opleiding van docenten en het verzamelen van evidentie voor het onderwijs.