Terug naar alle onderzoeken

Kansrijkheid met interactie in computerondersteund samenwerkend leren, een onderzoek onder docenten en ICT-managers in het voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op 4 maart 2010

Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de oordelen van docenten en ICT-managers in het voortgezet onderwijs over Computer Supported Collaborative Learning: computerondersteund samenwerkend leren, ook wel afgekort als CSCL. In december 2010 verscheen de vervolgstudie op dit onderzoek, de masterthesis “Probleemloos begeleiden in CSCL, een onderzoek naar de problemen en beperkingen bij de begeleiding door docenten tijdens computerondersteund samenwerkend leren”.

Vraagstelling

Wat is volgens docenten en ICT‐managers in het voortgezet onderwijs de kansrijkheid van verschillende voorgelegde leersituaties van computerondersteund samenwerkend leren bij de interactie tussen leerlingen? Hoe begeleiden docenten computerondersteund samenwerkend leren en welke problemen en beperkingen ervaren zij hierbij?

Conclusie

Met betrekking tot de verschillende leersituaties kan er geconcludeerd worden dat de leersituatie met synchrone communicatie, face‐to‐face en schoolgebonden het meest kansrijk wordt gezien door de docenten en ICT managers.