Terug naar alle onderzoeken

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006-2009

Gepubliceerd op 4 september 2009

In 2009 voerde IVO voor de vierde keer het jaarlijkse onderzoek “Monitor Internet en Jongeren” uit. Met behulp van dit herhalende vragenlijstonderzoek worden trends en ontwikkelingen in het internetgebruik van jongeren gevolgd. In samenwerking met Stichting Kennisnet zijn er al bij start van het onderzoek in 2006 een aantal specifieke vragen over het gebruik van internet op school opgenomen in het onderzoek. Nu, in 2009, kunnen we de resultaten van vier jaar onderzoek naast elkaar zetten. De huidige rapportage heeft dan ook als doel om de ontwikkelingen in het gebruik van internet op school, in de klas, in de vorm van tabellen inzichtelijk te maken.

Vraagstelling

Wat zijn de ontwikkelingen in het gebruik van internet op school, in de klas?

Conclusie

Zie de tabellen in de onderzoeksrapportage.