Terug naar alle onderzoeken

Internet op School 2006-2011: Zes jaar internetgebruik in de klas in beeld

Gepubliceerd op 29 oktober 2011

Het doel van dit onderzoek is om ‘een vinger aan de pols te houden’ en ontwikkelingen en trends in het internetgebruik van kinderen en jongeren, en in de mogelijke gevolgen daarvan, tijdig te registreren en wereldkundig te maken. Belangrijke thema’s in dit onderzoek zijn: internetgebruik voor schooldoeleinden, compulsief internetgebruik waaronder gamen (ook wel ‘gameverslaving’ genoemd), online pesten en internetgerelateerde opvoeding door ouders.

Vraagstelling

Wat zijn de ontwikkelingen en trends in het internetgebruik van kinderen en jongeren?

Conclusie

Bij elke meting staan bepaalde thema’s centraal: in de eerste meting werd de nadruk gelegd op Cyberpesten en Compulsief (d.w.z. dwangmatig) internetten onder jongeren, terwijl de tweede meting zich vooral richtte op de rol van de ouders bij het ontstaan of het voorkómen van internetgerelateerde problemen bij hun kinderen. In de derde en vierde meting van de Monitor Internet en Jongeren stond het thema “Online Gamen” centraal, vanwege de explosieve ontwikkeling rondom deze zogenaamde virtuele werelden waarin online games met anderen worden gespeeld. In de vijfde en zesde meting blijft deze aandacht voor gamen, maar is er ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op internetgebied – zoals Twitter, draadloze toegang, en internet op de mobiele telefoon. Zie voor detailinformatie het tabellenboek.