Terug naar alle onderzoeken

Integreren van kritisch Internetgebruik in de onderbouw van het VWO; Docenten als ontwerpers en uitvoerders

Gepubliceerd op 4 januari 2011

Op basis van literatuur en eerder gedaan onderzoek is een eerste versie van een instrument voor het meten van informatievaardigheden ontworpen. Dit instrument is in twee bacheloronderzoeken geƫvalueerd. Dit zijn tussentijdse resultaten. Afronding vindt plaats in oktober 2012.

Vraagstelling

Wat is de stand van zaken van het project Integreren van kritisch Internetgebruik in de onderbouw van het VWO: Docenten als ontwerpers en uitvoerders?

Conclusie

Resultaten gaven aan dat het instrument een valide beeld geeft van een zoekproces op Internet, en dat de ingezette tool voor het beoordelen van informatie een goede afspiegeling is van de beoordelingen die proefpersonen maken bij het zoeken naar informatie. Proefpersonen in deze kleine experimenten behoorden echter niet tot de beoogde doelgroep van het instrument.