Terug naar alle onderzoeken

Integratie van ICT in het basisonderwijs

Gepubliceerd op 27 oktober 2011

De afgelopen jaren heeft het gebruik van ICT in het onderwijs zich drastisch ontwikkeld. In het algemeen wordt aangenomen dat ICT-gebruik op scholen kan bijdragen aan leeractiviteiten die leerlingen meer betrekken bij het onderwijs en die leiden tot betere leerresultaten. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat projecten, gericht op de integratie van ICT, niet aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Dit artikel doet verslag van onderzoek naar een project waarin gepoogd is ICT-gebruik ‘conceptgeleid’ te ontwikkelen.

Vraagstelling

  1. Hoe kunnen de vormen van ICT-gebruik die ontstaan uit een conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik gekarakteriseerd worden?
  2. In welke mate leidt conceptgeleide ontwikkeling van ICT-ondersteunde leerarrangementen in basisscholen tot te onderscheiden en/of concept-specifieke vormen van ICT-gebruik?

Conclusie

Op iedere school werden desktop en laptop computers gebruikt, en zijn
digitale schoolborden aangeschaft. Op alle scholen werd het internet
gebruikt als informatiebron. De middelen werden echter wel op
verschillende manieren door de scholen ingezet. Op sommige scholen
blijft bijvoorbeeld de leerkracht in grote mate de leeractiviteit
sturen, terwijl op andere scholen de leerlingen meer zelfstandig gebruik
maken van ICT.