Terug naar alle onderzoeken

ICT monitor 2000-2001

Gepubliceerd op 1 april 2002

ICT-coördinator dient voldoende gefaciliteerd te worden.

Vraagstelling

Is ICT onmisbaar voor het management en de administratie?

Conclusie

De infrastructuur in het voortgezet onderwijs is bij de meeste scholen op orde.