Terug naar alle onderzoeken

ICT monitor 1998/1999

Gepubliceerd op 10 januari 2000

Deze rapportage geeft een overzicht van de aard en de omvang vn ICT-toepassingen in het basisonderwijs. Het betreft een stand-van-zaken overzicht dat gebaseerd is op gegevens die ten behoeve van de ICT-monitor bij een steekproef van basisscholen zijn verzameld. De resultaten hebben voornamelijk betrekking op de tweede monitormeting die in het schooljaar 1998/1999 is uitgevoerd. Om ontwikkelingen in de tijd zichtbaar te maken, worden daarnaast gegevens gepresenteerd die in andere onderzoeken naar het gebruik van ICT zijn verzameld.

Vraagstelling

Wat is de stand van zaken van de aard en omvang van ICT-toepassingen in het basisonderwijs?

Conclusie

Nog geen gemeenschappelijke visie op toekomstig gebruik.