Terug naar alle onderzoeken

ICT monitor 1997-1998

Gepubliceerd op 13 december 1998

De stand van zaken op het gebied van ict in het onderwijs, periode 1997-1998. Onderzoek bij sectoren po-vo en mbo en Pabo’s.

Vraagstelling

Kunnen docenten vanuit huis hun eigen netwerk benaderen?

Conclusie

De leraren in het voortgezet onderwijs maken vooral gebruik van programma’s voor:

  • tekstverwerking (60%),
  • registratie van vorderingen (44%) en
  • educatieve doeleinden (39%).